Annons

A NIGHT AT KAZUMA PAN

 IMG_5289Nu gör vi oss i ordning för natten vid Kazuma Pan vattenhålet. Den soldrivna pumpen har nu varit igång i drygt ett år och pumpar 5000-6000 liter per timme och har räddat många djur under denna tuffa torra period.

Preparing for our night at the Kazuma Pan waterhole. This solar panel driven pump has been working for a litlle more than a year now and is pumping 5000-6000 liter/hour and has saved many animals during this intense drought.IMG_5255

Så här ser det ut när det inte finns någon pumpinstallation. Inziza Pan i parken är helt torr och vi hoppas kunna samla in pengar till att få igång det här vattenhålet inom ett år.

This is what it looks like at Inziza Pan in the park where there is no pump installation. A completely dry pan. Our aim is to find donors to have this waterhole working within a year.

SAMSUNG CSC

Den här elefanten klarade sig inte…. många dräktiga djur har förlorat sina foster på grund av uttorkning och utmattning. Det andra problemet är att när det finns begränsat med vattenhålet tillgängliga blir många ett lätt byte för lejonen.

This elephant clearly did not make it…many pregnant animals have lost their foetuses, because of dehydration and exhaustion. Another problem is that if the waterholes are limited, many animals became an easy pray for the lions.

Annons
Annons

SAMSUNG CSC

Vi promenarade försiktigt runt för att hitta ett bra ställa att ställa jeepen för natten, den här antilopen som dödats av lejonen, luktade så illa att vi var tvungna att hitta en annan plats.

We walked around to pan to find a place to park the jeep for the night and found a good spot, this eland that was caught by the lions spreading a smell that made us change our mind.IMG_5396Det här blir perfekt! Klockan är nu 15.00 och vi har inte sett mer än några nyfikna antiloper. VEM dricker här?

This will be perfect! It is now 15.00 hours and all that we have seen are some curious reedbucks. WHO drinks here? IMG_5329

Vi bestämmer oss i alla fall att äta middag och dricka ett glas vin. Vi nu helt beredda! Händer det något hoppar Willem fram och startar jeepen och jag stänger bakdörrarna snabbt….men allt är fridfullt.

We decide to have dinner and have a glass a wine. Now we are totally prepared! If anything should happen Willem will jump in front to start the jeep and I will close the back doors quickly…but all is peaceful.

SAMSUNG CSC

Vid fyra tiden: Vacker syn Roan Antilope som kommer för att dricka.

At around 4 pm: Beautiful Roan Antilope come to drink.

SAMSUNG CSC

Och kort därefter kommer denna graciösa varelse, försiktigt, försiktig närmare…

And shortly after this gracious creature approaches, very very careful…

SAMSUNG CSC

Och dem här två kommer från andra hållet, men varför är de så återhållsamma. Vi bestämmer oss för att ta bort vårt solskydd från bilen eftersom det prasslar och kanske skrämmer bort djuren.

And these two come from the other side, but why are they so shy. We decide to take the gazebo away because is makes a flapping sound in the wind and might frighten the animals.

SAMSUNG CSC

Då kommer babianerna fram. De är många och verkar ha enormt bråttom. Jag har sett babianer sitta vid vattenhål i timmar och njuta av solnedgången, men det är tydligen inte läge för det idag! Klockan är nu nästan 6 och det kommer att bli mörkt inom en timme eller så….

Then the baboons came to drink. Lots of them and they seem to be in a huge hurry. I have seen baboons sit by the water for hours enjoying the sunset, but obviously not today! It is now nearly 6 pm and it will dark within an hour or so……

SAMSUNG CSC

Jag ligger på mage med min kamera och spanar efter elefanter och ser plötsligt ett lejon 30 meter från jeepen och förstår nu varför ingen vill komma och dricka och varför babianer hade bråttom och varför girafferna vände om. Här har vid gått runt omkring och trott att det var vi som skrämde bort djuren! Nu känns det lite pirrigt att lämna jeepen för att kissa i skymningen.

I am lying on my tummy with my camera trying to spot elephants and all of a sudden I spot a lioness 30 meters from the jeep and now we understand why the baboons were in hurry to drink and why the giraffe turned and walked away. We have been walking around here thinking we were the cause! Now it feels a bit different to get out of the jeep to pee when it slowly is getting dark.

SAMSUNG CSC

En schakal kommer vid halv 7 för att snabbt dricka lite och sedan….

A jackal comes at 18.30 for a quick drink and then…..

SAMSUNG CSC

Jaaa!!!!! De första elefanterna kommer i rask takt för att dricka.

Yes!!!! The first elephants arrive rapidly to drink.

SAMSUNG CSC

 En elefant dricker upp till 200 liter per dag, dessa verkar så törstiga. Vilken underbar syn. Helt plötsligt känns det att vi är för nära vattenhålet i fall det blir trångt i natt i mörkret och vi bestämmer oss att flytta bort 10 meter.

 An elephant drinks up to 200 liter a day, these guys look extremely thirsty. What a great sight. All of sudden we realize that we might too close to the waterhole in case it gets crowded in the darkness of the night and we decide to move away 10 meters.

SAMSUNG CSC

Innan de dricker, går de fram till sin döde vän och hedrar honom. En helt otrolig syn!

Before they drink, the approach their dead friend and pay their respect. Unbelievable to see!

SAMSUNG CSC

De ser ledsna ut. Varje elefant rör den döda elefanten.

They look so sad. Every elephant touches the dead friend.

SAMSUNG CSC

Sedan är det dags att dricka!

Then it is time to drink!

SAMSUNG CSC

Se vem som är tillbaka! Jag höll på att fota elefanterna när detta lejon fastnade på bild. Men nu är klockan nästan sju och det blir mörkt. Från 8 till midnatt hör vi massvis med elefanter komma för att dricka och mingla. MEN efter midnatt hör vi idel lejon ryta och stryka omkring jeepen, vid 3-tiden bestämmer vi oss för att stänga alla fönster… för säkerhets skull. Det är helt klart att det är lejonen som härskar över Kazuma Pan!

Look who is back!  I was taking photos of the elephants and happen to catch this lioness with my lens. But now it is nearly 8 pm and it is getting dark. Until midnight we can hear many many elephants arrive to drink and mingle. BUT after midnight we can hear the lions roar and walk around the jeep. At 3 am we decide to close all our windows.. just to be safe. It is very clear that the lions rule at Kazuma Pan.IMG_5352Skönt att se solen gå upp vid 5-tiden. Vi överlevde, fastän jag var ute kissade vid 3!

Nice to see the sunset at 5. We made it, although I was out to pee at 3!

IMG_5360Good morning!IMG_5365Borstar tänderna, men håller lite koll på lejonen.

Brushing my teeth, while looking over my shoulder for lions.IMG_5370Solen är uppe, uppsamlingsdammen är nästan tom och pumpen är igång igen för att fylla upp för nästa natt…

The sun is up, the water nearly finished and the pump is pumping for the next night….

SAMSUNG CSC

Vi är klara att åka, men kommer tillbaka!

We are off, but will be back!IMG_5374Thanks for an amazing time!

Dela på:

Annons

Laddar