Annons

ÅNGEST

IMG_8026I morse vaknade jag tidigt som vanligt, scrollade runt lite bland bloggar och jag blev förvånad och ledsen över hur mycket det skrivs om ångest, framförallt av unga tjejer. Som jag ser det, kan ångest vara en sinnesstämning som är relaterad till prestationer och sådant som man tror att andra förväntar sig av en inom familjen, på jobbet eller i skolan till exempel.

Annons

Inte att förväxla med ångest som en del av en psykisk sjukdom.

When I woke this morning, early as always, I scrolled through different blogs and I was surprised and sad how often the word anxiety is being used, especially by young girls. As I see it, anxiety can be a state of mind that is related to one’s accomplishments concerning things that you think other people expect from you within the family, at work or at school for example. Not to be confused with anxiety as a mental disorder.IMG_6666Jag känner också oro ibland såklart, men när jag gör det tänker jag omedelbart på alla positiva saker i mitt liv och allt gott jag kan göra för min omgivning i framtiden. Hur litet och obetydligt mitt problem är jämfört de problem jag ser omkring mig, jordbävningen i Italien, barn och föräldrar som flyr i krig, obotliga sjukdomar… ja listan kan bli hur lång som helst. Vänd oron till något positivt och gör något för dina medmänniskor i din närmaste omgivning. Då kommer du att må så mycket bättre.

Of course I also worry at times, but when that happens I immediately try to focus on the positive things in my life and all the good things I could do for my environment in the future. How small and insignificant is my problem compared to what is happening around in me in the world, earthquakes like the one Italy, children and parent escaping wars, incurable deceases… the list is long. Convert your anxiety into something positive and do something good for the people around you. Then you will feel so much better.IMG_1495Ställer för många unga killar och tjejer för höga krav på sig själva som gör att de tror att de aldrig räcker till? En stor källa till ångest? Blanda inte ihop ångest med att vara missnöjd med det man inte har hunnit med. Hur känner du?

Många hjärtliga kramar och njut av denna vackra dag och av dina nära och kära<3

 Do too many young girls and boys have too high expectations on themselves and is that why they think that they never are good enough? A big source of anxiety? Do not confuse anxiety with feeling unhappy with things you have not been able to do yet. How do you feel about this?

Many heartily hugs and enjoy this wonderful day and the loved ones around you<3

Dela på:

Annons

Laddar