Annons

Empowered girls – empower girls

Två dagar med biståndsorganisationen Läkarmissionen i Kenya. Många intryck, många känslor och jag har fått reda på mycket som jag inte visste. När könsstympning diskuteras är det enda man säkert vet är att man är emot det. Det är ett brott mot kvinnor och barns mänskliga rättigheter, det är helt självklart. Ett brott som leder till livslånga fysiska och psykiska skador. Men hur löser man detta när lagstiftning emot könsstympning tydligen inte fungerar fullt ut?

Annons

Two days with the Swedish aid organization Läkarmissionen in Kenya. Strong feelings, many impressions and I have learned a lot I did not know before. When FGM (female genitial mutilation) is discussed the only thing I was sure about, was that I am against it. It is a violation of the human rights of women and children, that is for sure. A violation that leads to physical and psychological suffering for life. But how can this be solved when legislating against it obviously not is enough?

Annons

Jag fick möjligheten att tillsammans med Margaux besöka ett projekt i Kenya som drivs av organisationen Adra som stöds av Läkarmissionen. Visserligen är könsstympning olaglig i Kenya, med det förekommer fortfarande hos vissa stammar. Projektet går ut på att organisera läger för flickor under perioden då könsstympningen utförs, nämligen under det längre skollovet i november. Vissa flickor skickas till lägret av en släkting men andra tvingas att rymma hemifrån för att undgå stympningen. På den här bilden har Margaux precis intervjuat Josephine, som har rymt hemifrån för att undgå könsstympning. Hennes släkt hade redan utsatt ett datum, 12 november för hennes könsstympning. Tack vara lägret slipper hon undan.

Annons

I was given the opportunity together with Margaux to visit a project in Kenya that is managed by a local organization called Adra and funded by the Swedish aid organization Läkarmissionen. FGM is against the law in Kenya, but it is still done within certain tribes. The purpose of this project is to organize camps for girls during the period that FGM is done, that is during the longer school holiday in November. Some of the girls were sent to the camp by a relative others had to escape from their homes to be able to participate. This picture was taken just after Margaux had interviewed Josephine, who had escaped from home to avoid FGM. Her relatives had already set a date, 12 of November for the FGM. Thanks to this camp she now was able avoid it.

Annons

Ett stort tack från mig till Eva från Läkarmissionen för din guidning och förklaring av projektet på plats avseende ert viktiga stöd att ge dessa unga flickor en chans att bli självständiga kvinnor med självkänsla och styrka att hantera grupptryck.

A big thank you to Eva from Läkarmissionen for guiding us and explaining the project on spot about your very importanty support to these young girls to give them a chance to become independent empowered women with the ability to resist group pressure.

Hela gruppen som är på beök från Sverige på plats utanför Martha Momanyi hus. Martha är initiativtagaren till hela projektet, en helt fantastisk kvinna. Yngst är Bonnie 10 år och äldst är jag, sålunda 3 generation kvinnor. Förhoppningsvis når vi alla ut till många fler i Sverige som nu, som vill bli månadsgivare och ge sitt stöd till Läkarmissionen som stöttat detta viktiga projekt, så att fler unga flickor får möjlighet att utvecklas till självständiga kvinnor.

Annons

The whole group visiting from Sweden outside Martha Monanyi’s home. Martha started the project and she is a very special woman. Youngest in our group is Bonnie, 10 years old and I am the oldest, 3 generations. Hopefully will all we together be able to reach out to many more people in Sweden, that are willing to support Läkarmissionen with this important project monthly in order to give more girls the opportunity to develop into indepent empowered women.

 

Läs mer om Läkarmissionens projekt i Kenya HÄR

Read more about Läkarmissionen HERE

 

 

 

 

Dela på:

Annons

Laddar