Annons

GODMORGON 2016 – GOOD MORNING 2016

DSCN6363

Önskar er alla det allra bästa, mycket kärlek, balans och framförallt ärlighet för 2016!

Wishing you all the very best, loads of love, balance and especially honesty for 2016!

Jag tror starkt på att man så gott det går ska se att på ett positivt sätt och därför är mitt motto när motgångar är ett faktum att ”det kunde ha varit värre”..

I believe strongly that one should as much as possible have a positive approach to life and my motto is when everything seems to be at its toughest that ”it could have been worse”..

IMG_3666If you think the way you always have done, you will do as you always have done, and everthing will always stay the way it always has been!

Nyheterna översvämmas av terrorhot, naturkatastrofer och krig, men har det inte alltid varit så? Jag googlade år 1916 och det var ingen munter läsning, här några exempel på att det inte var bättre förr:

Annons
Annons
 • Paris bombarderas
 • Revolution i Mexiko
 • Arab revolten börjar
 • Militärkupp i Etiopien
 • Egypten ockuperar Sinaihalvön
 • USA invaderar Dominikanska Republiken
 • Flera dödliga hajattacker utanför kusten i New Yersey
 • Stor skogsbrand i Kanada dödar 100-tals människor
 • Man hänger en cirkuselefant som har dödat sin tränare i Tennessee

The news is flooded with terror threats, natural catastrophes and wars, but hasn’t it always been like this? I googled the year 1916 to check if it was better before. Here some examples of what I found:

 • Paris bombed
 • Arab revolt begins
 • Mexican Revolution
 • Military coup in Ethiopia
 • Egypt occupies Sinai Peninsula
 • USA invades the Dominican Republic
 • Big forest fire in Canada killing hundreds of people
 • Circus elephant hanged after killing his handler in Tennessee
 • Several deadly shark attacks outside the coastline of New Yersey

IMG_4165

Blicka alltid framåt och fastna inte i det som har varit, se vart du är på väg och inte varifrån du kommer. Alla har möjligheten att välja mellan det goda och det onda och man måste lära sig att välja det goda.

Always look ahead and do not look back at past, look where you are going and not where you came from. Everyone has the potential to choose between the good and the bad and one must learn to select the good.

Dela på:

Annons

Laddar