Annons

In a booth in Brussels

Denna vecka började med två intensiva dagar i en tolk-kabin i Bryssel. Det är kul med återkommande uppdrag och att få träffa kollegorna här igen.

This week started with two intensive days of interpreting in a booth in Brussels. It is fun with recurring assignments and to be able to meet the colleagues again.

Annons

Annons

De flesta av oss har känt varandra i 10-15 år och även om vi pratar hela dagarna, är ingen särskilt tyst på middagarna, haha!

Most of us have known each other for 10-15 years and even though we speak all day, no one is very quiet during the dinners, haha!

Fördelen med att arbeta i kabin är att man samtidigt har ett omklädningsrum, i alla fall gäller det mina finska kollegor!

The advantage with working in a booth is that you at the same time have a place to change clothes, anyway that is what my Finnish colleagues do!

Annons

Men nu sitter jag på ett plan tillbaka till Stockholm igen där nästa kabin väntar i morgon bitti….

But now I am on a plane on my way back to Stockholm where another booth is waiting for me tomorrow morning….

Dela på:

Annons

Laddar