Annons

KOM MED PÅ EN NOSHÖRNING MÄRKNING – JOIN A RHINO NOTCHING

DSCN0941Tjuvskytte på noshörningar bara ökar och ökar och inom några fåtal år kommer det inte att finnas några noshörningar kvar, detta trots att många välgörenhetsorganisationer världen över samlar in medel för detta ändamål. Man undrar varför? Är det för att pengarna försvinner på vägen till ändamålet, eller används pengarna till annat när de kommer fram eller kan problemet inte lösas med all världens pengar? Antagligen en kombination av alla dessa risker…  Tjuvskytte är jämförbart med narkotikahandeln. Det är internationella kriminella organisationer som ligger bakom handeln och det finns stora pengar att tjäna. Det är inte bara noshörningarna som är offer, men även många människorna som lever i fattigdom, vars livssituation utnyttjas av dessa kriminella ligor. Så många förlorare och så innerligt sorgligt.

När vi var i vid gränsen mellan Sydafrika och Mocambique för några år sedan för ett möte med gränspersonalen angående tjuvskytte, hade de under natten gripit tre män med noshörningshorn. Jag frågade om jag fick följa med för att träffa de misstänkta och de fick jag visst. När jag kom in, satt det tre killar i åldrarna mellan 14-17 år från närmaste byn och smågrät i cellen…

The poaching of rhino is only increasing all the time, despite the fact that many NGOs all over the world collect funds for this cause. How is this possible one wonders? Is it because the funds disappear on the way to the cause, or is many used for something else once it arrives or is it not possible to solve the problem with money? Probably a combination of all these risks… Poaching is comparable with solving the drug problem, international criminal organisations are behind these trades earning huge amounts. Not only the rhinos are the victims, but also the people living in poverty are being used by these criminal organisations. There are so many loosers and so heartbreakingly sad.

When we a couple of years of ago had a meeting concerning poaching with the border staff between South Africa and Mozambique, they had that night arrested three poachers with rhino horns. I asked if there was a possibility for me to meet the suspects and they said yes. When I entered the room, there were three young men there between 14-17 years old from a nearby village…

DSCN0334Ett år senare blev vi tillfrågade av Theresa Sowry VD på Southern African Wildlife College om vi kunde bidra med en märkning av norshörningar och det gjorde vi. Se nedan hur det hela gick till.

A year later we were asked by Theresa Sowry CEO of the Southern African Wildlife College if we you find donors for a rhino notching and we did. Below you can see how it is done.

RHINO NOTCHING

Noshörning spåras med helikopter och sövs ned genom att den skjuts med en bedövningspil av veterinären från helikoptern. Vi hade radiokontakt med helikopter och skyndar oss till platsen med jeepar.

The Rhino is spotted from the helicopter and darted from the helicopter by the vet. We had radio contact with helicopter and hurried to the right spot in jeeps.

DSCN0455Allt dokumenteras noga av veterinärerna och vi är med och hjälper till med att räkna hjärtslag, vi mäter, lägger salva i ögonen, desinfektering efter märkningen in öronen mm. Allt måste ske inom 22 minuter för att sedan måste noshörningen väckas igen med en spruta.

Skulle du vara intresserad av att vara med på en noshörning märkning på plats och på så sätt bekämpa tjuvskyttemed oss i samarbete med Southern African Wildlife College? Vill du veta mer?

Everything is thoroughly documented by the vets and we assist in keeping control of the heartbeat, putting ointment in the eyes, desinfection of the notched ears etc. It all has be over within 22 minutes, then the rhino is woken up again by an injection.

Would you be interested in joining a rhino notching and fight against poaching with us and Southern African Wildlife College? Would like to know more?

DSCN0459DSCN0363DSCN0494En snabb bild och sedan en spruta för att vakna upp igen.

A quick picture and then a injection to wake up again.

SAM_3528I AM OFF!

Annons
SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

 

 

Dela på:

Annons

Laddar