Annons

KVINNOR – WOMEN

IMG_5930Här behövs det inga ord, jag undrar dock ofta varför vi kvinnor ofta är så benägna att kritisera varandra istället för att backa upp varandra. En attityd vi verkligen måste ändra på. Min tankar idag går främst till hur våldet mot kvinnor både ute på gatorna och i hemmet kan stoppas.

No words needed, I often wonder why we women so often criticize each other instead of helping each other forward. An attitude we really must change to get anywhere. My thoughts today are mainly about how to stop the violence against women both out on the streets and at home.

Annons
Dela på:

Annons

Laddar