Annons

Summertime is here

 

Bilder som denna inte behöver inga ord. Man kan inget annat göra, än att älska havet och stranden.

Photos like this don’t require any words. One cannot do anything else, but love the sea and the beach.

Annons

 

Med alla ändliga färgskalor och former.

With all its endless colour schemes and shapes.

Jag njuter av att ha barnen, barnbarnen, släkt och vänner över på besök under de kommande veckorna härnere. <3

Enjoying to have the kids, grandkids, family and friends over for the coming weeks down here. <3

 

Dela på:

Annons

Laddar