Annons

Tankar efter Kenya

Sista bilden i Kisumu efter en lärorik resa tillsammans med Margaux. Projektet som vi besökte visar verkligen att hur viktigt det är att vi kvinnor stöttar varandra och står upp för varandra oavsett var vi bor, vilka förutsättningar vi har, vilken stam vi tillhör och vilken hudfärg vi har. Så viktigt att belysa könsstympning och att hjälpa till med insamling av medel till organisationerna  i Kenya att bekämpa detta även nu när vi är tillbaka hemma igen.

Annons

The last picture of Margaux and me in Kisumu after a trip together where we learnt a lot. The project that we visited really shows the importance of us women standing together and supporting each other, no matter where we live, how we live, which tribe we belong to and what colour our skins are. Important to expose FGM and to help the women in Kenya and support the fundraising for the organizations in Kenya to fight this, even now when we are back home again.

Tack till Läkarmissionen och Margaux för att de stöttar detta projekt!

Thanks to Läkarmissionen and Margaux for supporting this project!

 

 

 

Dela på:

Annons

Laddar